thiết kế phong bì giá rẻ

Thiết kế phong bì, bao thư

Thiết kế phong bì, bao thư

Phong bì giấy truyền thống được làm từ các giấy thường là một trong ba hình dạng: hình thoi, hình gấp chéo, hoặc cánh diều .  Tạo phong bì nganng bằng cách bằng cách gấp tai giấy phong bì tạo