Dịch vụ thiết kế slogan chuyên nghiệp

Dịch vụ thiết kế slogan chuyên nghiệp

Dịch vụ sáng tác – thiết kế slogan của chúng tối luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Ngay bây giờ bạn có thể liên hệ với chúng tôi để:
– Gửi yêu cầu dịch vụ
– Hẹn một buổi tư vấn trực tiếp

Với những ưu điểm , slogan có thể được thiết kế cho phù hợp với mục tiêu của việc tạo dựng giá trị thương hiệu (nhằm củng cố tên thương hiệu, giới thiệu về sản phẩm, gợi mở và thúc đẩy động cơ mua sắm hay củng cố vị trí và định vị thương hiệu). Với những mục tiêu khác nhau như vậy, slogan được thiết kế và cập nhật thường xuyên cho thích hợp với từng thời kỳ và mục tiêu quảng cáo (quảng cáo giới thiệu, quảng cáo dẫn đường hay quảng cáo duy trì).

Slogan có thể được xem như yếu tố thương hiệu linh hoạt và dễ chuyển đổi nhất theo thời gian. Tuy nhiên, khi thay đổi một slogan, chúng ta cần cân nhắc xem liệu:
– slogan hiện tại có thể đóng góp vào giá trị thương hiệu như thế nào qua việc tăng cường nhận thức và hình ảnh về thương hiệu;
– Những đóng góp này có nhiều không và do đó có cần phải tiếp tục duy trì slogan này không;
– Nếu thay đổi, slogan mới cần cố gắng kế thừa những ưu điểm nổi trội của slogan cũ.
– Đối với những thương hiệu lớn, slogan còn là một công cụ khẳng định uy tín và vị trí

Những slogan quen thuộc đối với công chúng
Vòng quanh thế giới
Giữ hơi thở thơm tho một cách tự nhiên
Sự khởi đầu mới của những điều tuyệt diệu
Mọi lúc mọi nơi giúp ngừa bệnh loãng xương
Sạch bóng và mát rượi
Hãy loan tin
Một cho tất cả
Trẻ và thành đạt