Tư vấn

Những nguyên tắc khi thiết kế bao bì

Những nguyên tắc khi thiết kế bao bì

Hãy nhìn ví dụ về thiết kế bao bì của tương cà chua Heinz. Họ đã bán được nhiều sản phẩm hơn trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế khi đổi từ bao bì chai thủy tinh sang chai nhựa

Tư vấn cách xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp nhỏ

Tư vấn cách xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp nhỏ

Các doanh nghiệp nhỏ không có ngân sách lớn để xây dựng thương hiệu, điều này không có nghĩa rằng họ sẽ bất lợi. Hãy mô phỏng những điều doanh nghiệp lớn làm nhưng trên quy mô nhỉ hơn. Chẳng